Landsbyvisioner

Vi vil fra Brødeskov Lokalråd gerne takke for alle de positive og konstruktive kommentarer og forbedringsforslag vi har modtaget i forbindele med vi sendte udkast til landsbyvisioner. Vi kan nu offentliggøre den endelige udgave af visionerne for området.

Landsbyversionerne består af fem dokumenter. En samlet vision for området og fire dokumenter visionerne for de primære landsbyer i vores område.
De fem dokumenter med visionerne kan åbnes ved at klikke på link i højre side af billeden under det det grønne logo (dokumentet åbnes i et nyt vindue i din browser).

Holdningerne i visionerne er til dels baseret på de henvendelser vi har fået gennem årene, men også det input vi har modtaget fra områdets beborere i forbindelse med visionerne var udsendt til høring i marts/april 2021.

I forhold til de oprindelige landsbyvisioner har vores ønske været, at gøre dem mere brugervenlige, og letlæselige, så det bliver nemmere og mere naturligt for byrådet og forvaltningen at anvende visionerne i deres arbejde.
Det har betydet at vi har skåret en del lokalhistorie ud, og vi har forsøgt at være mere konkrete og fremadskuende i de enkelte emner. Først og fremmest har vi opdelt visionerne i fem hovedemner; natur, historie, byudvikling, infrastruktur og kultur. Formålet er her at man nemt kan orientere sig, og man kan genkende overskrifterne, landsbyvisionerne imellem. Dernæst har vi fokuseret på at nedbringe tekstmængden for læseren. Vi har derfor opdelt landsbyvisionerne i de fire områder, så man som læser kan nøjes med at læse den del der omhandler netop det område man vil beskæftige sig med. For den der blot vil have et hurtigt overblik over området, har vi lavet en samlet, og meget forkortet udgave. Det er tanken at det er den man læser, og at den i korte vendinger beskriver de vigtigste forhold og tanker for hele vores lokalområde. Det, håber vi, vil øge læselysten.

Tak for jeres input i forbidelse med udarbejdelse af de reviderede landsbyvisioner.

Med venlig hilsen
Brødeskov Lokalråd


Samlet vision for Brødeskov området

Vision for Freerslev

Vision for Hammersholt

Vision for Nr. Herlev

Vision for Ny Hammersholt