Landsbyvisioner

Brødeskov Lokalråd er ved at revidere landsbyversioner for området, og i den forbindelse vil vi gerne høre din mening.

Landsbyversionerne består af fem dokumenter. En samlet vision for området og fire dokumenter visionerne for de primære landsbyer i vores område. Du kan se dokumenterne ved ved at klikke på link i højre side af billeden under det det grønne logo.

Holdningerne i visionerne er baseret på de henvendelser vi har fået gennem årene, og det vi har kunnet læse i lokale fora på Facebook og i pressen. Vi er derfor klar over at der kan være mange der har en anden opfattelse, men ikke har kommenteret på det offentligt. Det skulle gerne imødekommes med at du nu har muliged for at indsende dine kommentagere til Bestyrelsen@Brodeskov.net.
Vi vil aldrig kunne lave en perfekt udgave der tager højde for alles ønsker. Men vi kan vise en generel retning, og vi kan beskrive konsensus. Derfor er din mening vigtig.

De nuværende landsbyvisioner har efterhånden en del år på bagen, og vi har ønsket at gøre dem mere brugervenlige, og letlæselige, så det bliver nemmere og mere naturligt for byrådet og forvaltningen at anvende visionerne i deres arbejde.
Det har betydet at vi har skåret en del lokalhistorie ud, og vi har forsøgt at være mere konkrete og fremadskuende i de enkelte emner. Først og fremmest har vi opdelt visionerne i fem hovedemner; natur, historie, byudvikling, infrastruktur og kultur. Formålet er her at man nemt kan orientere sig, og man kan genkende overskrifterne, landsbyvisionerne imellem. Dernæst har vi fokuseret på at nedbringe tekstmængden for læseren. Vi har derfor opdelt landsbyvisionerne i de fire områder, så man som læser kan nøjes med at læse den del der omhandler netop det område man vil beskæftige sig med. For den der blot vil have et hurtigt overblik over området, har vi lavet en samlet, og meget forkortet udgave. Det er tanken at det er den man læser, og at den i korte vendinger beskriver de vigtigste forhold og tanker for hele vores lokalområde. Når visionerne bliver lagt ud på nettet, vil man kunne bruge den samlede vision som indgangsvinkel til resten. I stedet for at lade læseren stå med et større, og uoverskueligt værk i hænderne, har vi i stedet et afsnit til sidst i den samlede vision, hvorfra man via links kan klikke sig frem til de enkelte landsbyvisioner, lokalrådets hjemmeside, institutioner osv. Det, håber vi, vil øge læselysten.

Send gerne ros, ris, forslag, ønsker om emner der bør være med, emner der ikke bør være med, ønsker om at holdningen er modsat det vi har beskrevet, eller bare kommentarer i almindlighed.
I sender eventuelle forslag til Bestyrelsen@Brodeskov.net
Husk at skrive hvor I bor, da det letter arbejdet en hel del.
Diskutér det gerne med naboerne. Måske får de ikke vores mails, eller følger ikke med på Facebook. Giv dem vores mailadresse, og foreslå dem at skrive til os.

Tidsfrist:
Vi skal have jeres svar senest fredag 9. april.

Det videre arbejde:
Efter deadline vil lokalrådet samle trådene, og indarbejde forslagene i teksten.
Hvis der er modstridende ønsker, vil vi tage det forslag flest har peget på.
Når vi er færdige med redigeringen, forventeligt medio april, vil visionerne blive fremsendt til kommunen, hvor de vil være synlige på kommunens hjemmeside.
Derudover vil vi reklamere for visionerne på Facebook, og sørge for at de også er til at finde på vores egen hjemmeside.

Når vi er færdige med dette arbejde, vil vi kunne anvende visionerne til at sende et stærkt signal til kommunens forvaltning og byråd. Det forudsætter dog at man kan se der er opbakning omkring visionerne, og derfor er jeres mening vigtig. Også selvom det bare er et simpelt ”enig”.

På forhånd tak for jeres input.

Med venlig hilsen
Brødeskov Lokalråd


Samlet vision
Freerslev
Hammersholt
Nr. Herlev
Ny Hammersholt