Brødeskov Lokalråd

Brødeskov Lokalråd er til for at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem områdets beboere og foreninger. Vi varetager områdets interesser over for politikere og myndigheder. Lokalrådet kan også være med til at formidle dit budskab eller tage dit problem op til debat!

Brødeskov Lokalråd er et demokratisk valgt lokalråd for Brødeskovområdet med årlig generalforsamling.

Historie

Brødeskov Lokalråd skiftede i foråret 2009 navn fra det tidligere Brødeskov Borgerforening. Navneskiftet sigtede mod at gøre organisationen mere tidssvarende særligt i forholdet til Hillerød kommune. I forbindelse med navneskiftet blev også vedtægterne gennemgribende moderniseret.

Brødeskov Borgerforening har en lang og glorværdig historie bag sig, der strækker sig tilbage til 1971. Borgerne i Brødeskovområdet har således en lang tradition for at organisere sig med henblik på at pleje områdets fællesskab og interesser.

Foreninger, fællesskab og politiske aktiviteter

Brødeskov Lokalråd opretholder kontakt med Brødeskovområdets mere end tredive foreninger, institutio­ner, råd og interessegrupper. Vi arrangerer efter behov en Brødeskov­konference, hvor lokalråd og foreningerne i samråd debatterer emner af fælles interesse.

I samarbejde med blandt andet  menighedsrådet afholder vi forskellige arrangementer til styrkelse af fællesskabet i lokalområdet.

Brødeskov Lokalråd er i løbende dialog med både forvaltningen i Hillerød Kommune og Hillerød byråd samt de af byrådet nedsatte udvalg. Lokalrådet opfattes af kommunen som Brødeskovområdets lokale samarbejdspartner i forbindelse med en række politiske og praktiske sager. Brødeskov Lokalråd er desuden høringspart i lokale og kommunale sager.

Hvad har vi nået i de forgangne år og hvad sker der for tiden?

Læs mere om, hvad Brødeskov Lokalråd har opnået igennem årene i årsberetningerne fra generalforsamlingerne.

For tiden arbejder Brødeskov Lokalråd på følgende:

  • Sikring af en samlingssal på Brødeskov Skole
  • Et nyt hospital og en ny station på S-banen ved Overdrevsvejen
  • Samarbejde med Brødeskov Idrætsforening, For­eningen Brødeskovhallen samt Brødeskov Skole om grundlaget for etablering af en idrætshal til Brødeskovområdet
  • Gennemførelse af trafikdæmpende foranstaltninger ved Gl. Frederiksborgvej i Lille Sverige-ende
  • Cykelsti langs Lyngevej mellem Nr. Herlev og Overdrevsvejen
  • Høringssvar til kommunale høringer – senest for kommunens klimastrategi

Vi samarbejder med de øvrige lokalråd i Hillerøds periferi og holder et vågent øje med udviklingen i vores lokalområde.

Brødeskov Borgeravis

Brødeskov Lokalråd udgiver Brødeskov Borgera­vis fire gange om året. Brødeskov Borgeravis udgives med den ene del som borgervendt formidling og den anden del som kirkeblad for Nr. Herlev sogn. Vi håber, du sætter pris på at blive orienteret om, hvad der sker i det pragtfulde område, vi bor i. Foreningerne, skolerne, kirken, politi­kere og privatpersoner - alle benytter de Borgeravisen.

Brødeskov.Net

Brodeskov.net er Brødeskovområdets samlingssted på Internet. Herfra er der adgang til lokale nyheder, kalender med lokale arrangementer, detaljerede oplysninger om områdets foreninger og institutioner, lokalvejret og meget andet lokalstof.

Vores idé med Brødeskov.Net er, at foreninger og institutioner i Brødeskovområdet selv indlægger aktuelt lokalstof som lokalredaktør indenfor de rammer, som Brødeskov Lokalråd stiller til rådighed. Vi giver også Brødeskovområdets foreninger mulighed for at have deres egen hjemmeside med mere blivende informationer.

For at en forening i Brødeskovområdet kan indlægge lokale nyheder eller oprette

kalenderarrangementer på Brødeskov.Net, skal foreningens web-ansvarlige være oprettet som lokalredaktør. Det koster ikke noget at være lokalredaktør, men vi har behov for at kende foreningens identitet, dens web-ansvarlige og formidle nogle metoder til arbejdet, hvis din forening vil være aktiv på Brødeskov.Net.

Vi håber, at Brødeskov.Net fremover vil være din naturlige indgang til oplysninger fra lokalområdet.