Hvilke sager arbejder Brødeskov Lokalråd med?

 Emne

(klik på et af nedenstående emner for at få detaljer)

 

 

Start

 Initiativ

 

 

Hvor er sagen nu

Hvad skal der gøres

Status

Oprensning af Branddam I Nr. Herlev

 

Marts 2011.

  Hillerød Kommune har ansøgt om dispensation hos myndigheden for Naturbeskyttelsesloven til oprensning af branddammen. Sagen ligger til behandling hos dem. Så snart de har afgjort sagen, og i det tilfælde at der gives tilladelse til oprensningen, vil den blive foretage med det samme.

Fastholde forvaltningen

 P

Udarbejdelse af landsbyvisioner

Maj
2011

Hillerød Kommune

Vi har afleveret vores landsbyvisioner til Hillerød kommune.

Der holdes borgermøde og generalforsamling den 21. marts 2012. På borgermødet vil landsbyvisionerne blive præsenteret.
Brødeskov lokalråd er vært for et møde med byrådspolitikere, forvaltning og lokalråd den 26. april 2012. Landsbyvisionerenerne er på dagsordenen på dette møde.

 P

Ring 5

2011

Staten. Region Skåne, Region Hovedstaden.

Emnet debatteres og viden indhentes.

Lokalrådet indsamler information om Ring 5 projektet

P

Udvidelse af antallet af flyvninger fra Freerslev Flyveplads

Juni
2010

Henvendelse fra borgergruppe

Miljø og Teknik Udvalget har på møde den 4. maj 2011 besluttet, at der ikke gives landzonetilladelse. Udvalget ønsker en undersøgelse af om gældende regler overholdes.

 

 

A

Fiberkabler og luftledninger

Feb. 2010

 


Borger-henvendelse

 

 

Formand for Uvelse Lystrup Bredbåndsforening skriver artikel i til borgeravis. nr. 196

Februar 2012: Vi overvejer om sagen skal genoptages, da der har været en del presse om TDC's passive rolle i sagen.

 

Interesseret borgere kan rette henvendelse til Carl-Otto Reiks. Formand for Uvelse-Lystrup bredbåndsforening

B

Placering af returlager

okt.
2009

Henvendelse fra skolebestyrelses-medlem på

Brødeskov skole

Skriftlig henvendelse afleveret til Teknisk udvalg, skriftlig henvendelse til Teknisk udvalg igen i januar 2010.

Overvåge trafikken til returlager – evt. klage.

F

Nyt Hospital i Hillerød ved Overdrevsvejen

2009

Region - kommune

Brødeskov Lokalråd

Det er besluttet at placere hospital og S-togs station ved Overdrevsvejen.

Byggeriet påbegyndes i 2016 og hospitalet tages i brug i 2020/2021.

Følge processen

P

Trafik i Ll. Sverige(fartdæmpning/
      cykelsti
)

2008

Ll. Sverrige gruppen

Der er etableret 30. km´s zone med bump.

Der kommer cykelsti til Allerød i 2013.

Følge med i projektet.

P

Samlingssal Brødeskov Skole

2008

Skolebestyrelsen

Brødeskov Lokalråd

Samlingssalen blev indviet den 11. januar·2011

 


Afsluttet

 

 

A

Trafik Nr. Herlev

 

 

 

 

2005

Lokal arbejdsgruppe

Sagen er sat i bero. Teknisk udvalg ønskede ikke at gå videre med sagen da der ikke var enighed på borgermøde i marts 2008

Sagen skal genoptages

B

Cykelsti fra Uvelse til Nr. Herlev

2005

Brødeskov Lokalråd

Uvelse Lokalråd

Cykelsti er etableret

 


Afsluttet

 

 

A

Undgå S-station ved Brødeskovvej /  station ved Overdrevsvejen

2001

Brødeskov Lokalråd

Primo 2012 har folketinget besluttet at placere ny station ved Overdrevsvejen og det nye Hospital.

Afsluttet.

A

Idrætshal ved BIF og Brødeskov Skole

1997

Foreningen Brødeskovhallen

Brødeskov Lokalråd

Idrætshallen er 4. prioritet men afhængig af jordsalgsindtægter, derfor er det endnu uvist, hvornår finansieringen er på plads.

BIF arbejder på etablering af to nye fodboldbaner og har en målsætning om at første bane står klar til brug efteråret 2013.

De nye baner skaber bedre forudsætninger for placering af ny idrætshal.

Fastholde behovet

F

Cykelsti fra Nr. Herlev til Favrholm

 80’erne

 

 

Brødeskov Lokalråd

Teknik og Miljø har på møde den 5. maj 2011 besluttet at etablere cykelsti fra Favrholm til Nr. Herlev.

Første etappe fra Favrholm til motorvejsbroen forventes anlagt i august 2012. Anden etappe videre til Nr. Herlev forventes anlagt november 2012.

Er påbegyndt i foråret 2012

F

 

·

Statuskoder: ·B= I bero,· P= I proces, A=Afsluttet, F= Fastholde fokus