Brødeskov Lokalråd


Landsbyvisioner 2021

VI HAR BRUG FOR DIN MENING!
Efter lang tids forsinkelse er Brødeskov Lokalråd nu kommet frem til et bud på områdets landsbyvisioner.
De er hermed sendt i høring i området.

Ved at klikke på nedenstående ser du landsbyvisioner, der hver beskriver visionerne for de fire, primære landsbyer i vores område. Holdningerne i visionerne er baseret på de henvendelser vi har fået gennem årene, og det vi har kunnet læse i lokale fora på Facebook og i pressen. Vi er derfor klar over at der kan være mange der har en anden opfattelse, men ikke har kommenteret på det offentligt. Det skulle gerne imødekommes med denne høring.
Vi vil aldrig kunne lave en perfekt udgave der tager højde for alles ønsker. Men vi kan vise en generel retning, og vi kan beskrive konsensus. Derfor er din mening vigtig.

Dokumenterne:
Samlet vision
Freerslev
Hammersholt
Nr. Herlev
Ny Hammersholt

Holdningerne i visionerne er baseret på de henvendelser vi har fået gennem årene, og det vi har kunnet læse i lokale fora på Facebook og i pressen. Vi er derfor klar over at der kan være mange der har en anden opfattelse, men ikke har kommenteret på det offentligt. Det skulle gerne imødekommes med at du nu har muliged for at indsende dine kommentagere til Bestyrelsen@Brodeskov.net.
Vi vil aldrig kunne lave en perfekt udgave der tager højde for alles ønsker. Men vi kan vise en generel retning, og vi kan beskrive konsensus. Derfor er din mening vigtig.

De nuværende landsbyvisioner har efterhånden en del år på bagen, og vi har ønsket at gøre dem mere brugervenlige, og letlæselige, så det bliver nemmere og mere naturligt for byrådet og forvaltningen at anvende visionerne i deres arbejde.
Det har betydet at vi har skåret en del lokalhistorie ud, og vi har forsøgt at være mere konkrete og fremadskuende i de enkelte emner. Først og fremmest har vi opdelt visionerne i fem hovedemner; natur, historie, byudvikling, infrastruktur og kultur. Formålet er her at man nemt kan orientere sig, og man kan genkende overskrifterne, landsbyvisionerne imellem. Dernæst har vi fokuseret på at nedbringe tekstmængden for læseren. Vi har derfor opdelt landsbyvisionerne i de fire områder, så man som læser kan nøjes med at læse den del der omhandler netop det område man vil beskæftige sig med. For den der blot vil have et hurtigt overblik over området, har vi lavet en samlet, og meget forkortet udgave. Det er tanken at det er den man læser, og at den i korte vendinger beskriver de vigtigste forhold og tanker for hele vores lokalområde. Når visionerne bliver lagt ud på nettet, vil man kunne bruge den samlede vision som indgangsvinkel til resten. I stedet for at lade læseren stå med et større, og uoverskueligt værk i hænderne, har vi i stedet et afsnit til sidst i den samlede vision, hvorfra man via links kan klikke sig frem til de enkelte landsbyvisioner, lokalrådets hjemmeside, institutioner osv. Det, håber vi, vil øge læselysten.

Send gerne ros, ris, forslag, ønsker om emner der bør være med, emner der ikke bør være med, ønsker om at holdningen er modsat det vi har beskrevet, eller bare kommentarer i almindlighed.
I sender eventuelle forslag til Bestyrelsen@Brodeskov.net
Husk at skrive hvor I bor, da det letter arbejdet en hel del.
Diskutér det gerne med naboerne. Måske får de ikke vores mails, eller følger ikke med på Facebook. Giv dem vores mailadresse, og foreslå dem at skrive til os.

Tidsfrist:
Vi skal have jeres svar senest fredag 9. april.

Det videre arbejde:
Efter deadline vil lokalrådet samle trådene, og indarbejde forslagene i teksten.
Hvis der er modstridende ønsker, vil vi tage det forslag flest har peget på.
Når vi er færdige med redigeringen, forventeligt medio april, vil visionerne blive fremsendt til kommunen, hvor de vil være synlige på kommunens hjemmeside.
Derudover vil vi reklamere for visionerne på Facebook, og sørge for at de også er til at finde på vores egen hjemmeside.

Når vi er færdige med dette arbejde, vil vi kunne anvende visionerne til at sende et stærkt signal til kommunens forvaltning og byråd. Det forudsætter dog at man kan se der er opbakning omkring visionerne, og derfor er jeres mening vigtig. Også selvom det bare er et simpelt ”enig”.

På forhånd tak for jeres input.

Med venlig hilsen
Brødeskov Lokalråd


Ny Hammesholdt-Lille Sverige gruppen

En gruppe af borgere fra området, som kalder sig "Ny Hammesholdt-Lille Sverige gruppen", har udarbejdet vedlagte skrift med argumentation for bevarelse af det åbne landskab mellem Hillerød og Allerød. Gruppen er i dialog med og har holdt møder med flere partier i Hillerød Kommune, hvor de har præsenteret de argumenter, som fremgår af vedlagte skrift.
Bevaring af Landsbyerne og det åbne land


Gruppen af afleveret 556 underskrifter mod planerne for byggeri til Hillerød Kommune, og meget peger i retning af, at der Kommunen også vil bevare det åbne land imellem Ny Hammersholdt og Allerød, men at kommunen stadig er åben for byggeri vest for S-banen, nord for Hammersholt.

HOFOR renovering af Kildepladsen ved Nr. Herlev.

Brødeskov Lokalråd har indsendt høringssvar til sagen om HOFOR renovering af Kildepladsen ved Nr. Herlev.
Høringssvar

Vi har forsøgt at ramme flest mulige synsvinkler, uden at blive alt for detaljerede. Men husk at det ikke er en facitliste, kun et oplæg til dialog. Der vil givetvis mangle noget for nogle, mens der er noget med andre ikke ville have haft.
Hvad så nu?
Hvad kan man selv gøre?
Hvorfor er netop MIN problemstilling ikke med?

Høringsperioden gælder frem til fredag d. 5. marts.
Vi håber I vil lade jer inspirere, så kommunen modtager en stor mængde individuelle svar.
Det giver desuden plads til at få flere, og mere isolerede problemer belyst.
Så kopiér gerne teksten fra det vedhæftede. Ret den til med egne ord. Fjern dele af den, og erstat med jeres eget.
Men... og det tror jeg er vigtigt, forsøg så vidt muligt at nå frem til samme konklusion. Hvis vi er uenige om løsningen, så kan vi godt regne med at kommunen ser muligheden for at slippe for at medvirke.

Og fremadrettet?
Der kommer til at gå et par måneder med sagsbehandling, politisk behandling, modforslag og klageperiode.
Det er her der er plads til læserbreve, dialogmøder (når muligt) og andre former for påvirkning af kommunen.
Det vil lokalrådet bruge en del energi på, men flere kan mere end få, så hermed opfordret.

Husk I altid kan kontakte os på bestyrelsen@brodeskov.net
Direkte via Facebook, eller ved at ringe til en af os.
Tom Feilberg og jeg selv bor her i byen, så stop os gerne på gaden til en snak. Det virker altså ret godt, det der med at snakke sammen


Brødeskov Borgeravis

Næste nummer af Brødeskov Borgeravis er desværre blevet forsinket og udkom derfor ikke i februar måned. Der arbejdes på at vi kan levere et nyt nummer i marts måned, som vil blandet andet vil indeholde information om HOFOR arbejde med vandboringer ved Nr. Herlev og lokal modstand mod byggeri ved Brødeskovvej.

Byudvidelse langs Brødeskovvej?

Lokalrådet er blevet kontaktet af beboere i Lille Sverige området, fordi man er blevet opmærksom på planer om en væsentlig udvidelse af byområderne i den sydlige del af Hillerød. Vi kan bekræfte, at vi også har kendskab til flere private investorer, som ønsker at bygge i primært tre områder langs Brødeskovvej, det er dog ikke meget materiale vi har omkring planerne på nuværende tidspunkt, og det vil vi nok heller ikke få, så længe projekterne ikke er udsendt i offentlig høring fra Hillerød Kommune, dog er projektet nærmest Gl. Frederiksborgvej offentliggjort i Facebook gruppen ”Ny Hammersholt”. Der er ikke nogen tvivl om, at de private investorer gerne ser, at den kommende kommuneplan kommer til at åbne op for muligheden for, at de kan komme til at realisere deres projekter.

Lokalrådets officielle holdning til udvikling af vores område, fremgår af landsbyvisionerne for Brødeskov Lokalråd. De nuværende landsbyvisioner kan ses på Hillerød Kommunes hjemmeside, men da disse visioner efterhånden har 10 år på bagen, har kommunen bedt lokalrådene om at revidere disse. Brødeskov Lokalråd er i gang med dette arbejde, og vil snart kunne offentliggøre vores reviderede udgave, så du har mulighed for at komme med dit input til visionerne, før vi afleverer disse til Hillerød Kommune. Vi har ikke intentioner om at ændre i det nuværende budskab, men du kan forvente at se en forkortet udgave i forhold til den nuværende landsbyvision.

Lokalrådet er ikke noget uden din stemme, så derfor er vi dybt afhængige at høre din mening, så vi kan kun opfordre til god og konstruktiv dialog i flere af de Facebook grupper, der er i området, og send gerne et tip til Bestyrelsen@Brodeskov.net, hvis der er noget, du mener vi bør fokusere på.

I sidste ende er det de politikere vi har valgt til byrådet, som tager beslutningerne. Vores opgave er at forsøge at påvirke dem, til at tage de rigtige beslutninger.


Lokalrådets generalforsamling 2020 er aflyst.

I september udgaven af Brødeskov borgeravis står der at generalforsamlingen 2020 er aflyst. Noget af det materiale, som bestyrelsen plejer af fremlægge på generalforsamlingen er i stedet bragt i Borgeravisen.
Bestyrelsen håber på forståelse for denne beslutning. Hvis du har indvendinger mod denne beslutning, hører vi gerne fra dig på mailadressen længere nede på denne side.
Du kan allered nu se den nye udgave hvis du klikker på Borgeravisen i venstre side af billedet. Her kan du også finde tidligere udgaver.


COVID-19 information

Husk at holde godt fast i sundhedsstyrelsens 5 råd: .
1. Vask ofte hænder eller brug håndsprit
2. Host eller nys i dit ærme
3. Undgå håndtryk, kindkys og kram
4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
5. Hold afstand – og bed andre tage hensyn
Derudover skal man endelig blive hjemme fra arbejde og fritidsaktiviteter, hvis man føler sig sløj, er syg eller har nogen som helst symptomer på Covid-19 og bruge mundbind i den offentlige transport.

Det er fortsat vigtigt, at vi alle fortsat at overholder anbefalingerne om afstand i det offentlige rum.

Hvis du ønsker at få lave en Covid-19 test, kan du booke en til til Coronatest på coronaprover.dk


Brødeskov station.

Den 28. september kunne man læse i Frederiksborg Amts Avis, at Brødeskov Station flyttes over til Nr. Herlev i 2020. Projektet er blevet ramt af forsinkelse, så arbejdet med at flytte stationen forventes nu først påbegyndt i starten af 2021.


Hvis du ønsker at modtage mail fra Lokalrådet, kan du sende en mail til Bestyrelsen@Brodeskov.net, skriv gerne hvilken by eller område du bor i, så vi har mulighed for at sende mere målrettet information ud.


Støttebidrag kan indsættes på konto 6300 - 0001583230
eller via mobilepay 94329.