Brødeskov Lokalråd

Brødeskov Lokalråds formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem områdets beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.

Bestyrelsen:
Mathias Skarby (Formand)
Svend Beeck (Næstformand)
Hanne Jensen (Kasserer)
Ellen Godt Hansen
Tom Feilberg
Kirsten Arvesen
Frank Østergaard
Martin Mackeprang Vinther
Annette Orup (Suppleant)
Kurt Schaldemose (Suppleant)

Den letteste måde at få kontakt til Brødeskov Lokalråd er ved at sende en mail til Bestyrelsen@Brodeskov.net

Brødeskov Lokalråd repræsenterer alle, der er bosiddende i området. Dette uanset om du har tegnet medlemsskab af foreningen ved at betale kontingent.

Du kan støtte lokalrådet, ved at tegne medlemsskab for et år ad gangen. Det gør du ved at indbetale 100 kr. på foreningens
konto 6300 - 0001583230
eller via mobilepay 94329.

Kontingent indbetalinger og indtægter fra annoncer i Brødeskov Borgeravis, gør det muligt for Brødeskov Lokalråd at udgive Brødeskov Borgeravis fire gange årligt.
Brødeskov Borgeravis uddeles (gratis) til alle beborer i lokalområdet. Dette med stor hjælp fra vores frivillige uddelere.

Vedtægter for Brødeskov Lokalråd

Den 30. april 1971 blev Brødeskov Borgerforening stiftet.
Den 12. maj 2009 blev Brødeskov Borgerforening til Brødeskov Lokalråd.