Brødeskov Lokalråd


NH Traffikudvalgets anbefalinger 28.9.23.pdf

Trafikudvalgets anbefalinger

Brødeskov lokalråds trafikudvalg har udarbejdet forslag til trafiksikkerhedsprojekter på Gl. Frederiksborgvej på strækningen mellem Funkevej og Brødeskovvej, Hulvejen & Slettebjerget Forslag kan ses i
Traffikudvalgets anbefalinger


Landsbyvisioner 2021/2023

Brødeskov har opdateret den samlede vision for Brødeskov området. Den samlede vision og de vision for de enkelte områder kan åbnes ved at klikke på nedenstående (dokumentet åbnes i et nyt vindue i din browser).
I den opdaterede udgave af Landsbyvisionerne under punktet "Byudvikling", har lokalrådet tilføjet tekst vedr. udlægning af arealer til vedvarende energiproduktion.

Samlet vision for Brødeskov området
Vision for Freerslev
Vision for Hammersholt
Vision for Nr. Herlev
Vision for Ny Hammersholt

For at ingen er i tvivl, så er der fuld opbakning fra Brødeskov Lokalråd til modstanden mod bebyggelse i det åbne land mellem Hammersholt og Ny Hammersholt. Dette er med baggrund i den gennemførte underskriftindsamling, som viser et klart flertal i området ønsker at bevare det åbne landskab, men også med baggrund i de tilbagemeldinger vi har modtaget i forbindelse med udarbejdelse af ovenstående landsbyvisioner.


Fjernvarme

Ønsker du at få fjernvarme, er det vigtigt du tilkendegiver din interesse til Hillerød Forsynings. Klik på Hillerød Forsyning fjernvarme, hvis du vil se status på planerne for dit område eller ønsker at tilkendegive din interesse.


Møde om Hammersholtområdet

Hillerød Kommune og Brødeskov Lokalråd inviterede alle interesserede til at deltage i borgermødet om områdeudviklingen af Hammersholtområdet.

Mødet blev holdt torsdag den 24. november kl. 17-19 i Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød. Du kan se flere detaljer ved at klikke på nedenstående...

Hillerød kommune, Hammesholtområdet


Vælgermøde 2021

Brødeskov Lokalråd afholdt traditionen tro, et vælgermøde til dette års kommunalvalg den 9. november i samlingssalen på Brødeskov Skole.

I forbindelse med mødet har vi udarbejdet vedlagte referat Referat


Ny Hammesholdt-Lille Sverige gruppen

En gruppe af borgere fra området, som kalder sig "Ny Hammesholdt-Lille Sverige gruppen", har udarbejdet vedlagte skrift med argumentation for bevarelse af det åbne landskab mellem Hillerød og Allerød. Gruppen er i dialog med og har holdt møder med flere partier i Hillerød Kommune, hvor de har præsenteret de argumenter, som fremgår af vedlagte skrift.
Bevaring af Landsbyerne og det åbne land


Gruppen af afleveret 556 underskrifter mod planerne for byggeri til Hillerød Kommune, og meget peger i retning af, at der Kommunen også vil bevare det åbne land imellem Ny Hammersholdt og Allerød, men at kommunen stadig er åben for byggeri vest for S-banen, nord for Hammersholt.

HOFOR renovering af Kildepladsen ved Nr. Herlev.

Brødeskov Lokalråd har indsendt høringssvar til sagen om HOFOR renovering af Kildepladsen ved Nr. Herlev.
Høringssvar

Vi har forsøgt at ramme flest mulige synsvinkler, uden at blive alt for detaljerede. Men husk at det ikke er en facitliste, kun et oplæg til dialog. Der vil givetvis mangle noget for nogle, mens der er noget med andre ikke ville have haft.
Hvad så nu?
Hvad kan man selv gøre?
Hvorfor er netop MIN problemstilling ikke med?

Høringsperioden gælder frem til fredag d. 5. marts.
Vi håber I vil lade jer inspirere, så kommunen modtager en stor mængde individuelle svar.
Det giver desuden plads til at få flere, og mere isolerede problemer belyst.
Så kopiér gerne teksten fra det vedhæftede. Ret den til med egne ord. Fjern dele af den, og erstat med jeres eget.
Men... og det tror jeg er vigtigt, forsøg så vidt muligt at nå frem til samme konklusion. Hvis vi er uenige om løsningen, så kan vi godt regne med at kommunen ser muligheden for at slippe for at medvirke.

Og fremadrettet?
Der kommer til at gå et par måneder med sagsbehandling, politisk behandling, modforslag og klageperiode.
Det er her der er plads til læserbreve, dialogmøder (når muligt) og andre former for påvirkning af kommunen.
Det vil lokalrådet bruge en del energi på, men flere kan mere end få, så hermed opfordret.

Husk I altid kan kontakte os på bestyrelsen@brodeskov.net
Direkte via Facebook, eller ved at ringe til en af os.
Tom Feilberg og jeg selv bor her i byen, så stop os gerne på gaden til en snak. Det virker altså ret godt, det der med at snakke sammen


Byudvidelse langs Brødeskovvej?

Lokalrådet er blevet kontaktet af beboere i Lille Sverige området, fordi man er blevet opmærksom på planer om en væsentlig udvidelse af byområderne i den sydlige del af Hillerød. Vi kan bekræfte, at vi også har kendskab til flere private investorer, som ønsker at bygge i primært tre områder langs Brødeskovvej, det er dog ikke meget materiale vi har omkring planerne på nuværende tidspunkt, og det vil vi nok heller ikke få, så længe projekterne ikke er udsendt i offentlig høring fra Hillerød Kommune, dog er projektet nærmest Gl. Frederiksborgvej offentliggjort i Facebook gruppen ”Ny Hammersholt”. Der er ikke nogen tvivl om, at de private investorer gerne ser, at den kommende kommuneplan kommer til at åbne op for muligheden for, at de kan komme til at realisere deres projekter.

Lokalrådets officielle holdning til udvikling af vores område, fremgår af landsbyvisionerne for Brødeskov Lokalråd. De nuværende landsbyvisioner kan ses på Hillerød Kommunes hjemmeside, men da disse visioner efterhånden har 10 år på bagen, har kommunen bedt lokalrådene om at revidere disse. Brødeskov Lokalråd er i gang med dette arbejde, og vil snart kunne offentliggøre vores reviderede udgave, så du har mulighed for at komme med dit input til visionerne, før vi afleverer disse til Hillerød Kommune. Vi har ikke intentioner om at ændre i det nuværende budskab, men du kan forvente at se en forkortet udgave i forhold til den nuværende landsbyvision.

Lokalrådet er ikke noget uden din stemme, så derfor er vi dybt afhængige at høre din mening, så vi kan kun opfordre til god og konstruktiv dialog i flere af de Facebook grupper, der er i området, og send gerne et tip til Bestyrelsen@Brodeskov.net, hvis der er noget, du mener vi bør fokusere på.

I sidste ende er det de politikere vi har valgt til byrådet, som tager beslutningerne. Vores opgave er at forsøge at påvirke dem, til at tage de rigtige beslutninger.


Hvis du ønsker at modtage mail fra Lokalrådet, kan du sende en mail til Bestyrelsen@Brodeskov.net, skriv gerne hvilken by eller område du bor i, så vi har mulighed for at sende mere målrettet information ud.


Støttebidrag kan indsættes på konto 6300 - 0001583230
eller via mobilepay 94329.